ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Οι εκλογές γιά ανάδειξη αντιπροσώπων γιά

το 24ο συνέδριο της Ομοσπονδιας θα γίνουν την

         Κυριακή 3 Μαρτίου 2019

         από ώρα 11.00 έως 18.00

Τα ψηφοδέλτια θα πρέπει να παραδωθούν στο Δ.Σ έως την παρασκευή  1 Μαρτίου και ώρα 18.00.

Οι παρατάξεις μπορούν να δηλώσουν ταυτόχρονα ποιόν θα ήθελαν γιά την εφορευτική επιτροπή.

Νέα μέλη γιά να έχουν το δικαίωμα ψήφου πρέπει να γίνουν έως την Κυριακή 3 Μαρτίου και ώρα 11.00

……………………………………………………………………………………

Η Γενική Συνέλευση της κοινότητας θα γίνει την

 

          Κυριακή 31 Μαρτίου

                       ώρα 10.00

 

καθώς καθώς επίσης αμέσως μετά εκλογές γιά ανάδειξη νέου Δ.Σ.

 

Το Δ.Σ