Om föreningen

logo_rinkeby

Svensk-Grekiska föreningen i Norra Stockholm

Organisationsnummer: 802011-2887

Plusgiro: 34 22 44-1