Γενική Συνέλευση

Η Γενική Συνέλευση της κοινότητας θα γίνει την

          Κυριακή 31 Μαρτίου

                       ώρα 10.00

καθώς καθώς επίσης αμέσως μετά εκλογές γιά ανάδειξη νέου Δ.Σ.

Το Δ.Σ