Föreläsning om första hjälpen

Söndag den 10 april,  kl. 17.00. HLR2
Föreläsning om första hjälpen
Föreläsare: Athanasios Roumeliotis
Grunderna i livräddande första hjälpen 
Första hjälpen vid medvetslöshet
Basal hjärt- och lungräddning 
Att stilla ett blodflöde
Adress: Svensk-Grekiska föreningen i Norra Stockholm (RINKEBY)
Rinkebytorget 1
SE-163 05 Spånga