Första hjälpen

Söndag den 10 april,  kl. 11.00.
Föreläsning om första hjälpen
Föreläsare: Athanasios Roumeliotis
Grunderna i livräddande första hjälpen
Första hjälpen vid medvetslöshet
Basal hjärt- och lungräddning
Att stilla ett blodflöde