Öppet sammanträde med Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd

DSC_9452_webb630

Välkommen till öppet sammanträde med Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd torsdag 25 februari klockan 18:00.

Mötet hålls i Rinkebyskolan, Rinkebystråket 53.

Mötet börjar med allmänhetens frågestund klockan 18:00 – 18:45.

Det officiella sammanträdet startar efter frågestund och kaffepaus. Under frågestund och paus är du välkommen att ställa frågor till och prata med nämndens politiker.

Du är även välkommen att närvara som åhörare under den formella delen av sammanträdet.

På föredragningslistan bland annat

  • Äldreboendeplan för Västerort
  • Övervakningskameror i Rinkeby-Kista (Svar på skrivelse (M), bordlagt)
  • Parkeringsstrategi och plan för gatuparkering i Stockholm (remiss)
  • Markanvisning för bostäder i Husby (information)

Hela föredragningslistan med alla ärenden finner du under Insyn nedan, cirka en vecka före sammanträdet.

Källa: stockholm.se